آموزش پلمپ دفاتر قانونی آموزش ثبت شرکت ها آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

آموزش پلمپ دفاتر قانونی

آموزش پلمپ دفاتر قانونی پلمپ دفاتر قانونی باید همه ساله و قبل از شروع سال مالی هر شرکت انجام شود و فعالیت و عدم فعالیت شرکت تاثیری در انجام این وظیفه قانونی ندارد، در این بخش کلیه مراحل پلپ دفاتر قانونی به صورت تصویری و با کلیه جزئیات تا پایان مرحله صدور اظهارنامه پلمپ دفاتر …

آموزش پلمپ دفاتر قانونی ادامه »