آموزش, آموزش حسابداری, آموزش حسابداری مقدماتی, وبلاگ

آموزش ويدئويي 0 تا 100 تحرير دفاتر (قسمت اول)

1 19846

سايت مؤدي نت در راستا خدمت رساني هر چه مطلوب تر براي كاربران خود بالاخص مؤديان مالياتي و حسابداران برنامه آموزشي بسيار كاربردي با نام “تحرير دفاتر قانوني” كليد زده است ، اميد آن رو داريم با بهره گيري از اين سري آموزشي قدمي كوچك به سوي رضايت شما عزيزان برداريم… انشالله

در اين كليپ قرار هست به بخش مقدمه و با كليت پيش گفتار و فصل اول از بخش اول آموزش در خدمت شما عزيزان باشم

بخش مقدمه:

سخنان مدیر سایت و کانال مودی نت

پیش گفتار: ضرورتهای آموزش تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه

فصل اول: انواع شرکتها و موسسات و نحوه طبقه بندی اظهارنامه مالیاتی

و در ويدئو هاي بعدي به مطالب و بخش هاي زير خواهيم پرداخت…

فصل دوم: طبقه بندی حسابها (کدینک حسابهای دفاتر قانونی)

بخش اول:نحوه تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای پیمانکاری

بخش دوم:نحوه تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای بازرگانی

بخش سوم:نحوه تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای تولیدی

بخش چهارم:نحوه تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای خدماتی

بخش پنجم:نحوه رسیدگی اظهارنامه مالیاتی شرکتها

 

و حال كليپ ويدئويي اين بخش

فهرست عناوین بخش اول آموزش تحریر دفاتر و اظهارنامه

فصل اول: انواع شرکتها و موسسات و نحوه طبقه بندی اظهارنامه مالیاتی

عناوین:

اصل پنجاه و یک قانون اساسی

اعتبار مالیاتی با نرخ صفر

مسئولبت تضامنی مدیران

انواع شرکتهای تجاری

انواع موسسات

تعریف شخصیت حقوقی

سال مالیاتی شرکتها و موسسات

نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها

انواع دفاتر قانونی

تعریف دفتر روزنامه(ماده 7 قانون تجارت)

تعریف دفتر کل(ماده 8 قانون تجارت)

زمان پلمپ دفاتر

مدت زمان نگهداری دفاتر قانونی

سند حسابداری

مدارک حسابداری

اصل ثبات رویه(ماده 233 قانون تجارت)

اصل هزینه های هر دوره از درآمد همان دوره(ماده 237 قانون تجارت)

زمان تصویب ترازنامه و صورت های مالی

تایید ترازنامه توسط مجمع عمومی

تعریف مالیات بر ارزش افزوده

نرخ مالیات بر ارزش افزوده

ضرورت آموزش تحریر دفاتر قانونی

دلایل بسیاری برای آموزش تحریر دفاتر وجود دارند که از مهمترین آنها می توان به مسائل زیر اشاره نمود:

1-درصورتی که شما به تازگی شرکت و یا مجموعه ای را راه اندازی کرده باشید و بنا به ضرورت , تعامل با اداره دارایی در خصوص مالیات نیاز به آموزش این مباحث داشته باشید(توجه داشته باشید که در جلسات دفاع مالیاتی نیاز به علم این کار دارید…)

2-درصورتی که به عنوان حسابدار در شرکت یا موسسه ای مشغول به کار شده اید و از لحاظ حرفه ای نیاز مبرمی به این آموزش خواهید داشت.

3-در کل دستیابی به مطالب این مجموعه آموزشی در شرایط امروزه جامعه ما و با توجه به تغییرات و تحولات نظام مالیاتی برای تمام افراد امری حیاتی محسوب می شود.

0-1-1)اصل پنجاه و یک قانون اساسی

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

0-1-2) اعتبار مالیاتی با نرخ صفر

طبق ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ، دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفافیت

حمایت مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف-  جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی.

ب –  ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه.

تبصره1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور ، مالیات تعلق نمی گیرد.

تبصره2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

0-1-3) مسئولبت تضامنی مدیران

طبق ماده 122 قانون برنامه پنج ساله توسعه ، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی ، نسبت به پرداخت مالیات

بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش

افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

0-1-4) انواع شرکتهای تجاری

طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت نوع ، تقسیم می شود:

انواع شرکتهای تجاری

1-شرکتهای سهامی

(که خود به ❶ سهامی خاص و ❷ سهامی عام تقسیم می شوند)

2-شرکت با مسئولیت محدود

3-شرکت تضامنی

4-شرکت تعاونی تولید و مصرف

(که خود به ❶ تولیدی ، ❷ توزیعی و ❸ تولیدی-توزیعی تقسیم می شوند)

5-شرکت مختلط

6-شرکت مختلط غیر سهامی

7-شرکت نسبی

0-1-5) انواع مؤسسات

طبق ماده 584 قانون تجارت ، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس می شوند ازتاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند. مانند مؤسسات حسابرسی و حسابداری و خدمات مالی و موسسه های حقوقی و مشاوره ای و موسسات خیریه و موسسه آموزشی و سایر موارد.

مؤسسات به دودسته تقسیم می شوند:

1-مؤسساتی که مؤسسین قصد کسب سود و تقسیم بین خود دارند و این گونه مؤسسات ٰ مؤسسات انتفاعی غیر تجاری نامیده می شوند و ثبت آنها در بعضی موارد نیاز به مجوز دارد.

2-مؤسساتی که مؤسسین آنها قصد کسب سود و تقسیم بین خود را ندارند ، این گونه مؤسسات مؤسسه غیر انتفاعی نامیده می شوند و بایستی قبل از ثبت ، مجوز از نیروی انتظامی دریافت نمایند.

انواع مؤسسه :   1-مؤسسه انتفاعی    2-مؤسسه غیر انتفاعی

0-1-6) تعریف شخصیت حقوقی

طبق ماده 583 و 584 قانون تجارت ، کلیه شرکت ها تجاری و تشکیلات و موسسات از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و طبق ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد(مثل پدر و مادر).

0-1-7) سال مالیاتی شرکتها و مؤسسات

طبق ماده 155 قانون مالیات مستقیم، سال مالیاتی عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آن ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرارمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آن ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد.

0-1-8) نرخ مالیاتی بر درآمد شرکت ها

طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف درايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف وكسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

0-1-9) انواع دفاتر قانونی

در شرکت ها طبق ماده 7 و 8 قانون تجارت باید دفتر روزنامه و کل تهیه شود که طبق ماده 11 قانون تجارت ، توسط نماینده اداره ثبت امضاء شده و تمام فعالیت های اقتصادی و ریالی در این دفاتر نوشته شود.

0-1-10) تعریف دفتر روزنامه (ماده 7 قانون تجارت)

دفترروزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ودیون وداد ستد تجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی( ازقبیل خرید و فروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی راکه برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.

0-1-11) تعریف دفتر کل (ماده 8 قانون تجارت)

دفترکل دفتری است که تاجر بایدکلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفترروزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

0-1-12) زمان پلمپ دفاتر

طبق ماده 3 آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانون و اسناد و مدارک شرکت ها مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی ، فقط از دفتر امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند ٰ مگر اینکه در طی سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی ، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

0-1-13) مدت زمان نگهداری دفاتر قانونی

طبق ماده 13 قانون تجارت ، کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مدکور فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ، تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.

0-1-14) سند حسابداری

طبق ماده 9 آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک شرکت ها ، سند حسابداری فرمی است که یا چند مرد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذی صلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد.

0-1-15) مدارک حسابداری

طبق ماده 10 آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر قانونی و اسناد و مدارک شرکت ها ، مدارک عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.

0-1-16) اصل ثبات رویه (ماده 233 قانون تجارت)

در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل ا ز آن بکار رفته است رعایت شود ،با وجود این  در صورتی که تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور بهردو شکل و هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم بگیرد.

0-1-17) اصل وضع هزینه های دوره از درآمد همان دوره (ماده 237 قانون تجارت)

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک ها و ذخیره ها

0-1-18) زمان تصویب ترازنامه و صورتهای مالی

طبق ماده 89 قانون تجارت ، ترازنامه . حساب سود و زیان هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انتضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

0-1-19) تایید ترازنامه توسط مجمع عمومی

طبق ماده 116 قانون تجارت ، تصویب ترازنامه و حساب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد که این موضوع در اساسنامه شرکت ها نوشته می شود.

0-1-20) تعریف مالیات ارزش افزوده

طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد. و همچنین طبق ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

نکته: طبق ماده 30قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلفند ، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات ، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

0-1-21) نرخ مالیات بر ارزش افزوده

طبق تبضره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت مکلف است با اجراي کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونهاي که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین میشود.

نکته: مالیات بر ارزش افزوده از 01/07/87 لازم و الجراء شده است و از سال 90 هر سال یک درصد به آن اضافه می شود تا پایان سال 94 که مبلغ آن 8٪ شده بود که با اضافه نمودن 1٪ سهم بهداشت به 9٪‌رسانده شد و در سال 95 نیز به همین نرخ باقی ماند.

جدول

در باره نویسنده / 

مرتضی ایمانی

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

ارسال پاسخ

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید

بسته های آموزشی


آکادمی رشد مالی آموزش حسابداری و آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری

 


.

  • بسته آموزشی لیست حقوق و دستمزد

      دوستان و همراهان مجموعه مؤدی نت همان طور که در گذشته نیز در خصوص ارائه بسته ای آموزشی به صورت جامع و کاربردی  حقوق و دستمزد و محاسبات مالیات مربوطه قول داده بودیم پس از گذشته زمانی نسبتا طولانی توانستیم تا آموزش های خود را در این زمینه جمع بندی و آن را در…

  • جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97

    جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل  10.4 درصد به…

  • بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی

    قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…

مجوزها :

آخرین دیدگاه ها

ارتباط با ما :

مودی نت با ارائه فایلها و مطالب ارزنده همه روزه و در همه حال همراه مودیان مالیاتی عزیزمان می باشد…
Email: email@moadinet.ir
شماره تماس: 56337356-021

پیج تخصصی آکادمی رشد مالی