آموزش, آموزش حسابداری, مباحث تکمیلی آموزش حسابداری, وبلاگ

آموزش تکمیل فرم اظهارنامه مالیات مشاغل بند ج

0 16035

با سلام و عرض ادب خدمت کلیه عزیزان و همراهان همیشگی مجموعه مودی نت ؛ امروز افتخار این رو داریم تا برای مودیان مالیاتی گروه سوم ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و یا بند ج سابق سری آموزش تکمیل اظهارنامه مالیاتی با در نظر گرفتن کلیه جزئیات و همچین مثالهایی جامع در این خصوص خدمت گذار شما عزیزان باشیم ، پس با ما همراه باشید…

 

با نام و یاد خدا

طبق قانون مالیات مستقیم قدیم:

 • مشمولین بند ج ماده ۹5 قانون مالیاتهای مستقیم
 • صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده 96 نیستند مشمول بند ج هستند و مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

طبق قانون مالیات مستقیم جدید:

 • مشاغل گروه سوم – مشاغلی که در گروه اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب میشوند.
 • صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را طبق فرم ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند.

جدول فوق در ابتدای اظهارنامه و جهت تکمیل اطلاعات مربوط به کلاسه پرونده دارایی و مشخصات فردی مودی تکمیل کننده اظهارنامه ؛ و همچنین جدولی در خصوص شماره حساب بانکی جهت استرداد اضافه پرداخت مالیات می باشد.

اقامتگاه قانونی طبق قانون محلی است که فرد حقیقی یا حقوقی به فعالیت اصلی خود در آن می پردازد و محلی است که اداره دارایی جهت بررسی اسناد و مدارک حسابداری به آن مکان مراجعه می نماید.

در خصوص مشخصات سایر محل(های) فعالیت می توان به شعب مختلف فعالیت مودی اشاره کرد.

تکمیل جدول اطلاعات اختصاصی باعث ایجاد ضرورت در تکمیل جداول تابعه خود می شود و دارای گزینه بسیار مهمی می باشد که در سطر اول آن شامل فعالیت و یا عدم فعالیت در سال مالی را مشخص می سازد , همچنین سطر دوم وضعیت اجاری و یا شخصی بودن ملک یا املاک مورد فعالیت و …

جدول اطلاعات مجوزهای فعالیت که در آن اطلاعات مربوط به کارت بازرگانی , مجوز تاسیس , جواز کسب (پروانه کسب/فعالت) و پروانه بهره برداری که معمولا جهت معدن و از طریق سازمان صنایع و معادن کشور اعطا می گردد ؛ می باشد.

نکته صوتی در خصوص شماره پروانه کسب …

جدول شماره 2 مربوط به اطلاعات مالک / مالکین که کلیه اطلاعات لازم جهت تکمیل آن با به وجود آمدن قراردادهای اجاره ای دارای کد رهگیری میسر شده است

در جدول مشخصات شرکاء کلیه اطلاعات شناسایی نحوه شراکت و همچین نوع مسئولیت آنها ثبت می گردد ؛ از جمله نکات پس اهمیت این جدول درج اطلاعات کلیه شرکا می باشد به صورتی که جمع جبری درصد سهم شراکت این جدول 100 گردد.

جدول سهم مودی از شراکت شامل محاسباتی در خصوص مالیات متعلق به شخص تکمیل کننده اظهارنامه می باشد که بر مبنای سهم شراکت خویش مالیات مربوطه را محاسبه خواهد نمود ؛ شایان ذکر است که جهت تکمیل جاهای خالی جدول فوق مودی باید از موارد قانونی به شرح زیر اطلاع داشته باشد.

ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم

درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان معافیت موضوع ماده ( 84 ) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذکور در ماده ( 131 ) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه براي استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاري است.

تبصره 1- در مشارکتهاي مدنی اعم از اختیاري و قهري شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد . درصورت فوت احد از شرکا وراث وي به عنوان قائممقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی درمشارکت ب ه شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوي بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که هر شخص حقیقی داراي بیشاز یکواحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلی وي با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهاي مذکور در ماده( 131 ) این قانون میشود.

ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.

شرح تبصره 2 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره 2 – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجهسالانه به تشکلهاي صنفی و مجامع حرفه اي که در امرتشخیص و وصول مالیات همکاري مینمایند پرداخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

نمونه تکمیل شده جدول سهم مودی از شراکت

در مثال قوف فرض براین است که سود کل 400میلیون تومان بوده و مودی دارای 50درصد سهم شراکت می باشد و هم چنین در سالهای گذشته 100میلیون زیان سنواتی بوده ایم که سازمان این مطلب را تایید نموده و استهلاک آن را برای 5 سال متوالی و به روش خط مستقیم (هر سال 20 میلیون تومان) پذیرفته است.

جدول محاسبه مالیات تقریبا از لحاظ محاسبات شبیه به جدول سهم مودی از مشارکت می باشد با این تفاوت که در این جدول محاسبات برای کلیه شرکاء و با در نظر گرفتن 100درصد سهم شریکه صورت می گیرد.

نمونه جدول تکمیل شده از جدول محاسبه مالیات

شما می توانید جهت درک هرچه بهتر نمونه فوق به زیر اطلاعات سهم هر دو شریک که دارای 50 درصد سهم از این مشارکت می باشند توجه نمایید (راهنمایی این که اعداد ردیف 5 لغایت 14 از جمع جبری جدول سهم هر مودی حاصل می گردد و در قالب جدول محاسبات مالیات خود را نشان می دهد)

جدول پرداخت های مربوط به این اظهارنامه

در جدول پرداخت های مربوط به اظهارنامه که برای مودیانی که در طی سال مالی جهت اظهارنامه از طرق مختلف پیش پرداختهایی را انجام داده اند صورت می گیرد و در فرض ما در زیر دو پرداخت صورت گرفته است که به صورت زیر می باشد.

هزینه های معاف

در جدول هزینه های معاف مودیان گرامی طبق ماده 137 ق.م.م به میزان هزینه های پرداختی درمان خویش و کلیه افراد تحت تکلف خود و هم چنین به میزان قید شده در ماده 139 قانون برنامه سوم که برای اولین بار تسهیلات مسکن دریافت نموده اند و یا خسارتهای وارده طبق ماده 165 ق.م.م و سایر معافیتها به شرح مواد زیر معاف می باشند…

ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم

هزینه هاي درمانی پرداختی هر مؤدي بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی  به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی  و بیمه هاي درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدي کسر میگردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.

بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم

به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا‌احداث مسکن:

الف – اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول‌محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت‌مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.

ماده 165 قانون مالیات های مستقیم

در مواردي که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزي، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدي یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یاسازمانهاي بیمه و یا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدي، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد ( 50 %) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهاي مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت وزیران اعلام میگردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد ( 50 %) مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده میگردد.

ب – به ازاي هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجراي این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده میشود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاریخ1359/06/30 لغایت سال 1367 درنقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آندر هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د – در مواردي که مؤدي قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارایی تمام یا قسمتی از بدهیهاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

کمک های پرداختی

طی این جدول و بر مبنای ماده 172 به شرح زیر کمک های پرداختی در موارد ذکر شده در این ماده از پرداخت مالیات معاف بوده و از منابع قابل اختصاص به محاسبه مالیات قابل کسر می باشد.

ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

صد درصد ( 100 %) وجوهی که به حسابهاي تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازي یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت میشود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمکهاي غیر نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس،دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههاي تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر  و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنري(دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فنآوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی تعیین میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدي انتخاب خواهد کرد قابل کسر میباشد.

بر اساس مثال صورت گرفته جهت آموزش جدول 6 برای مودی فرضی ما به شرح زیر خواهد بود

معافیت های و بخشودگی های مالیاتی بابت فعالیت در خارج از کشور

بنا به شرایط حاکم در ماده 180 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر مودیان مالیاتی در صورتی که مالیات بخشی از درآمد خویش را قبلا پرداخت نموده باشند از پرداخت بخش مذکور در اظهارنامه همان سال معاف خواهد بود

ماده 180قانون مالیات های مستقیم

هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی هاي مالی یا سیاسی دولت جمهوري اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهاي خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهدشد مگر در یکی از موارد زیر:

1 – در سال مالیاتی مزبور در ایران داراي شغلی بوده باشد.
2 – در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.
3 – توقف در خارج از کشور به منظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدي از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن ها قابل کسر خواهد بود.

صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه و محاسبه سود و زیان ویژه

صورت خلاصه وضعیت فوق بر مبنای موجودی ها و درآمدها و هزینه های صورت گرفته در سال تکمیل می گردد و در آن پارامترهای هزینه های سالانه و خرید و موجودی اول دوره به عنوان کاهنده (منفی) و فروش کالا و خدمات و موجودی پایان دوره به عنوان افزاینده (مثبت) در نظر گرفته می شود.

در پایان جهت تایید اطلاعات وارده در اظهارنامه بخش مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضاء مجاز) را تکمیل نمایید.

 

در باره نویسنده / 

مرتضی ایمانی

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید

بسته های آموزشی


آکادمی رشد مالی آموزش حسابداری و آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری

 


.

 • بسته آموزشی لیست حقوق و دستمزد

    دوستان و همراهان مجموعه مؤدی نت همان طور که در گذشته نیز در خصوص ارائه بسته ای آموزشی به صورت جامع و کاربردی  حقوق و دستمزد و محاسبات مالیات مربوطه قول داده بودیم پس از گذشته زمانی نسبتا طولانی توانستیم تا آموزش های خود را در این زمینه جمع بندی و آن را در…

 • جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97

  جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 دول حداقل حقوق سالهای 90 الی 97 و پاره ای از قوانین کار جدول مقایسه‎ای تغییرات حقوق و مزایای کارگران 92 الی 97 و براساس 220 ساعت کار در ماه افزایش سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد دریافتی روزانه افراد برای سال 97 ، معادل  10.4 درصد به…

 • بخش اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی

  قسمت اول از مقدمات تحریر دفاتر قانونی از آنجایی که آموزشهای تحریر دفاتر قانونی علاوه برحسابداران و کارکنان حوزه مالی باید پاسخگوی نیازهای آموزشی مؤدیان مالیاتی و همچنین مدیران استارت آپها نیز باشد تصمیم بر این شد تا چند جلسه رو به مقدمات و کلیات حسابداری بپردازیم تا در ویدئوهای بعدی بتوانیم همراهی دیگر دوستان…

مجوزها :

آخرین دیدگاه ها

ارتباط با ما :

مودی نت با ارائه فایلها و مطالب ارزنده همه روزه و در همه حال همراه مودیان مالیاتی عزیزمان می باشد…
Email: email@moadinet.ir
شماره تماس: 56337356-021

پیج تخصصی آکادمی رشد مالی